Support Highvalley Skateworld!

Stöd arbetet projektet genom att skicka SMS med text HIGHVALLEY till nummer 073 545 91 00. Då donerar Sideways SMS 2 kr till föreningens arbete med parken mot att du tar emot info från föreningen och brädsportbranschen. Du kan också vinna prylar på ditt nummer. Om du delar med dig av dina brädpolares nummer så får du fler lotter och dina polare kan också vinna. Det kostar absolut ingenting att vara med i listan och du kan alltid gå ur genom att svara "stopp".

Tack för ditt stöd! / SSS

Highvalley Skateworld i 3D

Highvalley Skateworld i 3D
Okt 2009: First sketch about the new park in Triangeln, very close to Högdalen Centrum.

Följ utvecklingen av Högdalstopparna på Stockholmstads sida


Läs mer här2008-04-17

2008-04-16

Idrottsförvaltningen svarar

Fick svar från Thomas Wiklund på Idrottsförvaltningen som svarade såhär positivt trots mitt lite frustrerade brev till dem. Jag svarade förstås positivt tillbaka för kommande samarbete. Känns som projektet tar ytterligare ett steg framåt nu :-)


Från: Thomas Wiklund - Idrottsförvaltningen

Datum: on 16 apr 2008 07.58.33 GMT+02:00
Till: Ants Neo - Sthlm Sub Surfers
Ämne: Sv: Tjänsteutlåtande DNR 412 /263 / 08

God morgon,

Vill bara informera om att ärendet bordlades i gårdagens nämnd efter förslag från miljöpartiet. De samtal jag haft med ledamöter från båda sidor i nämnden är dock att idrottsnämnden ser positivt på förslaget och troligtvis kommer göra särskilda uttalanden att man gärna ser att planerna fullföljs. Förslaget innebär en avsevärd investering för staden och kommunfullmäktige har uppdragit åt Exploateringskontoret att ansvara för helhetslösningen. Därav måste ärende överlämnas till dem och stadsledningskontoret som håller i plånboken. Anledningen till att jag inom parentes nämnde Fryshuset vad medvetet och en markering att de står bakom. Har fått frågan några gånger då många ser fryshuset som en viktig del när det gäller skate. Syftet är således enbart markera deras delaktighet.

När det gäller dina avslutande kommentarer så antar jag att de inte är riktade till mig som tjänsteman utan mer ett uttryck av frustration.

Med vänliga hälsningar
Thomas Wiklund
Idrottsförvaltningen

2008-04-15

Stadshusmötet 15 april

Tisdagens möte i stadshuset är avklarat och frågan bordlades (sköts upp) till i maj då kompletterande uppgifter har kommit in. Fortsätt skriv in era åsikter på Idrottsnämndens ordförande Madeleine Sjöstedts blog här.

Vi har fått följande info av idrottsroteln på hennes blog, läs nedan.

15 april 2008 at 4:18 pm

MB med flera har efterfrågat kommentarer om skateparken i Högdalen från oss på kultur- och idrottsroteln som arbetar med idrottsfrågor. Jag ska försöka redogöra kort för vad som gäller i dagsläget.

Viktigt att säga först är att det verkligen varit intressant att följa kommentarerna här på bloggen. De har varit konstruktiva och bidragit positivt till arbetet. Det är inte alltid lika entusiastiska tongångar i detta arbete ska ni veta, så tack för det!

Flera viktiga frågeställningar har kommit upp, som den om vilka sporter - skateboard, inlines, BMX osv - som ska vara välkomna i anläggningen tex. Många av er tar också upp att skateandet är en sport som går över generationsgränserna, vilket är positivt, och att det till största delen är en spontanaktivitet.

Självklart har ni också gjort tydligt att det finns ett mycket stort engagemang för bättre skateboardanläggningar i Stockholm. Vi hade förvisso den bilden själva sedan ett besök på fryshusets anläggning i höstas, men det var viktigt att det sades igen.

Vad som händer nu är följande:
Idrottsnämnden kommer på sitt möte i maj att besluta om att godkänna förvaltningens redovisning av förstudien/programmet för anläggningen, och sedan överlämna detta till kommunstyrelsen och exploateringsnämnden.

Egentligen skulle dessa beslut ha fattats på idrottsnämnden idag, men ärendet bordlades efter en begäran av miljöpartiet.

Anledningen till att ärendet ska överlämnas till exploateringsnämnden är att denna har ansvar för hela arbetet med Högdalstopparna. Det finns många planer för det arbetet, av vilka skateparken bara är en. Det innebär dock inte att det planeringsarbete som är gjort tillsammans med idrottsnämnden varit förgäves, tvärtom. Nu finns det konkreta planer på vad som kan göras, och hur de skulle se ut. Det som väntar är att planerna för resten av projektet ska bli klara och en sammanvägning av vilka resurser som finns tillgängliga för hela utvecklingsarbetet. Det som också är säkert är att Madeleine och folkpartiet kommer att fortsätta att bevaka frågan i staden och arbeta för att det ska bli en lösning. Vi är fortfarande mycket positiva till hela projektet.

Vänlig hälsning

Erik Jennische
borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stad.

tacky.se skriver


Läs Idrottsförvaltningens förslag till idrottsnämndens möte idag!

Klicka på sidorna för att läsa!Vad vi kan utläsa av tjänsteutlåtandet inför deras möte är att de vill bolla
över ärendet till Exploateringskontoret. Vi har varit i kontakt med
Exploateringskontoret för några månader sedan, men sa att de aldrig
sysslar med sådana projekt och hänvisade oss tillbaka till
Idrottsförvaltningen. I mina öron låter det som de vill bolla oss fram och
tillbaka och trötta ut oss skateboardåkare. Varje bollning tar ca 2 år och
vi är tillbaka på ruta två av tre fortfarande. Nu är ju alla beräkningar och
ritningar klara och det är bara att bygga! Vi minns från kommunfullmäktige
möte 2006 att alla politiska partier var enade och lovade oss att bygga denna
park för uppemot 30.000.000 kr. Frågan var då bara vilken kassa pengarna
skulle komma ifrån. Vi undrar varför det tar 2 år att bestämma det?

Vidare, när man läser tjänsteutlåtandet så får jag en känsla av de inte bryr
sig om att lära känna oss skateboardåkare och vår förening, trots att det gått
4 år av arbete tillsammans med kommunens nämndemän och samtal med
politiska ansvariga. De blandar ihop vår förening Sthlm Sub Surfer med
Fryshuset. Vi har visserligen Fryshuset stöd för att parken skall bygga, men
vi är idag skilda föreningar. Historien om SSS och Fryshuset kan läsas mer
här

Fortsätt att skriva på Idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedts blogg. Mötet är
klockan 17 idag tisdag i
Stora kollegiesalen på Stadshuset. Det vore
mycket bra om så många medlemmar som möjligt kunde bege sig dit och
filma vad de säger. Jag kan tyvärr inte närvara (ska få barn), men skicka
mig filmen så kommer vi använda materialet på ett eller annat sätt beroende
på mötets utgång.

2008-04-14

Stadshusdebatt om Highvalleys Skateparks framtid

Om ni vill höra på resultatet live från våra politiker så kan ni gå till stadshuset
tisdagen den 15 april Kl. 17.00. Då kommer en redovisning av förstudie/program
för anläggande av en skatepark i Högdalen att debatteras. Gratis inträde.


Sammanträde 2008-04-15
Tid: 17:00
Plats: Stora kollegiesalen, Stadshuset

2008-04-02

Madeleine Sjöstedt bloggar om Highvalley Skatepark!

Madeleine Sjöstedt (fp) är ordförande för Kultur och idrottsnämnden och den som ytterst har hand om våra pengar till Highvalley skatepark. Hon bloggar om Highvalley Skatepark och ni kan gå dit och göra er röst hörd.

Lär mer här

Dagens Nyheter skriver om Highvalley Skatepark

Klicka på för att läsa artikeln!
Diskutera här

2008-04-01