Support Highvalley Skateworld!

Stöd arbetet projektet genom att skicka SMS med text HIGHVALLEY till nummer 073 545 91 00. Då donerar Sideways SMS 2 kr till föreningens arbete med parken mot att du tar emot info från föreningen och brädsportbranschen. Du kan också vinna prylar på ditt nummer. Om du delar med dig av dina brädpolares nummer så får du fler lotter och dina polare kan också vinna. Det kostar absolut ingenting att vara med i listan och du kan alltid gå ur genom att svara "stopp".

Tack för ditt stöd! / SSS

Highvalley Skateworld i 3D

Highvalley Skateworld i 3D
Okt 2009: First sketch about the new park in Triangeln, very close to Högdalen Centrum.

Följ utvecklingen av Högdalstopparna på Stockholmstads sida


Läs mer här2008-04-15

Stadshusmötet 15 april

Tisdagens möte i stadshuset är avklarat och frågan bordlades (sköts upp) till i maj då kompletterande uppgifter har kommit in. Fortsätt skriv in era åsikter på Idrottsnämndens ordförande Madeleine Sjöstedts blog här.

Vi har fått följande info av idrottsroteln på hennes blog, läs nedan.

15 april 2008 at 4:18 pm

MB med flera har efterfrågat kommentarer om skateparken i Högdalen från oss på kultur- och idrottsroteln som arbetar med idrottsfrågor. Jag ska försöka redogöra kort för vad som gäller i dagsläget.

Viktigt att säga först är att det verkligen varit intressant att följa kommentarerna här på bloggen. De har varit konstruktiva och bidragit positivt till arbetet. Det är inte alltid lika entusiastiska tongångar i detta arbete ska ni veta, så tack för det!

Flera viktiga frågeställningar har kommit upp, som den om vilka sporter - skateboard, inlines, BMX osv - som ska vara välkomna i anläggningen tex. Många av er tar också upp att skateandet är en sport som går över generationsgränserna, vilket är positivt, och att det till största delen är en spontanaktivitet.

Självklart har ni också gjort tydligt att det finns ett mycket stort engagemang för bättre skateboardanläggningar i Stockholm. Vi hade förvisso den bilden själva sedan ett besök på fryshusets anläggning i höstas, men det var viktigt att det sades igen.

Vad som händer nu är följande:
Idrottsnämnden kommer på sitt möte i maj att besluta om att godkänna förvaltningens redovisning av förstudien/programmet för anläggningen, och sedan överlämna detta till kommunstyrelsen och exploateringsnämnden.

Egentligen skulle dessa beslut ha fattats på idrottsnämnden idag, men ärendet bordlades efter en begäran av miljöpartiet.

Anledningen till att ärendet ska överlämnas till exploateringsnämnden är att denna har ansvar för hela arbetet med Högdalstopparna. Det finns många planer för det arbetet, av vilka skateparken bara är en. Det innebär dock inte att det planeringsarbete som är gjort tillsammans med idrottsnämnden varit förgäves, tvärtom. Nu finns det konkreta planer på vad som kan göras, och hur de skulle se ut. Det som väntar är att planerna för resten av projektet ska bli klara och en sammanvägning av vilka resurser som finns tillgängliga för hela utvecklingsarbetet. Det som också är säkert är att Madeleine och folkpartiet kommer att fortsätta att bevaka frågan i staden och arbeta för att det ska bli en lösning. Vi är fortfarande mycket positiva till hela projektet.

Vänlig hälsning

Erik Jennische
borgarrådssekreterare på kultur- och idrottsroteln i Stockholms stad.