Support Highvalley Skateworld!

Stöd arbetet projektet genom att skicka SMS med text HIGHVALLEY till nummer 073 545 91 00. Då donerar Sideways SMS 2 kr till föreningens arbete med parken mot att du tar emot info från föreningen och brädsportbranschen. Du kan också vinna prylar på ditt nummer. Om du delar med dig av dina brädpolares nummer så får du fler lotter och dina polare kan också vinna. Det kostar absolut ingenting att vara med i listan och du kan alltid gå ur genom att svara "stopp".

Tack för ditt stöd! / SSS

Highvalley Skateworld i 3D

Highvalley Skateworld i 3D
Okt 2009: First sketch about the new park in Triangeln, very close to Högdalen Centrum.

Följ utvecklingen av Högdalstopparna på Stockholmstads sida


Läs mer här2008-08-12

Frågan om ansvaret..

Frågan om vem som har ansvaret fortsätter, men politikern Peter Ahlström (fp)
svarar mycket tydligt med vad som gäller på Idrottsborgarrådet Madeleine
Sjöstedts (fp) blogg:


Peter Ahlström // 12 augusti 2008 vid 1:55 pm
Jag ser att det finns behov av ett förtydligande. Det är helt klart för alla
ansvariga på såväl idrottsförvaltningen som exploateringskontoret att det är
de sistnämnda som har ansvar för utvecklingen av området kring
Högdalstopparna. Budgetuppdragen lyder i korthet “Leda arbetet inom
Högdalen, inklusive Högdalstopparna, avseende fritids/rekreationsområde.
”samt“ Leda arbetet inom Högdalen, inklusive Högdalstopparna, avseende
anläggning av en fordonsgasstation för professionella fordon.”
Fordonsgasstationen planeras i en annan del av området. Men
helhetsansvaret för området ligger hos exploateringsnämnden och
-kontoret och dit har idrottsnämnden skickat underlaget för en skatepark i
enlighet med budgetuppdraget.

Jag ser att många undrar över ansvarsfördelningen och ville återigen
klargöra hur det ser ut.

Peter Ahlström
Kultur- och idrottsroteln


Sedan så svarar Peter ett inlägg Erik gjort:

Peter Ahlström // 13 augusti 2008 vid 11:11 am
Erik>>
Jag kan förstås inte på egen hand styra en nämnd. Men det vi är överens
om i politiken är den ordning jag beskrev och den gäller fortfarande.
Exploateringsnämnden har ansvaret för utvecklingen av hela området
och idrottsnämnden har bidragit med underlaget till en skatepark.

Peter Ahlström
Kultur- och idrottsroteln

Läs hela tråden på
bloggen här och fortsätt att skriva inlägg där.